struna tražilica

image shadow

kosi padež

padež kojim se izriče povezanost osnove s ostalim riječima u rečenici

filologija

kozmonim

ime objekta i pojave izvan Zemlje

filologija

kratica

skraćena riječ ili više riječi u pisanju

filologija

kratka definicija

definicija koja se pokazuje u izborniku i koja daje sažet prikaz značenja natuknice

filologija

kratka množina

množina imenice muškoga roda bez produženja osnove

filologija

kratkosilazni naglasak

naglasak koji se ostvaruje kratko i silazno

filologija

krematonim

ime za objekte, pojave i odnose nastale ljudskom djelatnošću

filologija

krematonimija

ukupnost krematonima određenoga područja, jezika i razdoblja

filologija

krematonomastika

područje onomastike koje proučava značenje i nastanak krematonima

filologija

kreolizacija

proces pretvorbe pidžina u kreolski jezik

filologija