struna tražilica

image shadow

junkcija

sintaktički odnos između dvaju rečeničnih elemenata jednaka statusa

filologija