struna tražilica

image shadow

izraz

par prikaza (π, λ) koje u generativnoj gramatici proizvodi računski sustav ljudskoga jezika, a u kojemu je π prikaz na posredničkoj razini glasovnoga, a λ na posredničkoj razini logičkoga oblika

filologija

izrazi pristojnosti

jezični izrazi ustaljeni u komunikaciji u kojoj se očekuje situacijski primjeren ili društveno prihvatljiv način ponašanja

filologija

izrezivanje

ispadanje samoglasnika u sredini riječi

filologija

izvanmetričnost

nevidljivost glasova ili slogova za metrička pravila

filologija

izvedenica

riječ koja nastaje izvođenjem

filologija

izvođenje

osnovni tvorbeni način kojim od jedne osnove i sufiksa i/ili prefiksa nastaju nove riječi

filologija

izvor

semantička uloga koja označuje početnu točku nekoga lanca radnje

filologija

izvorna domena

domena koja s pomoću metaforičkoga preslikavanja daje konceptualnu strukturu ciljnoj domeni u teoriji konceptualne metafore

filologija

izvorna govornica

govornica nekoga jezika kojoj je taj jezik materinski i glavni

filologija

izvorni govornik

govornik kojega jezika kojemu je taj jezik materinski i glavni

filologija