struna tražilica

image shadow

dvociljni rječnik

dvojezični rječnik u kojemu su oba jezika i početni i ciljni

filologija

dvodijalektnost

sposobnost govornika da se služi dvama dijalektima određenoga jezika

filologija

dvoglas

spoj dvaju samoglasnika kod kojih oba dijela pripadaju istomu slogu, ali je nosilac sloga samo jedan, a drugi se po izgovoru približava suglasniku

filologija

dvojezična govornica

ženska osoba koja govori dva usvojena jezika

filologija

dvojezični govornik

osoba koja govori dvama usvojenim jezicima

filologija

dvojezičnost

sposobnost govornika da se služi dvama jezicima

filologija

dvojina

gramatička potkategorija unutar kategorije broja koja označuje dva predmeta, pojma, bića, dvije pojave, osobe

filologija

dvokulturnost

poistovjećivanje pojedinca s dvjema kulturama

filologija

dvoprijelazna konstrukcija

konstrukcija u kojoj se nalazi glagol s dvama objektima

filologija

dvoslov

znak za glas sastavljen od dvaju slova

filologija