struna tražilica

image shadow

Smjernice za primjenu ISBD-a na opis sastavnica

međunarodni bibliografski standard za opis sastavnica

informacijske i komunikacijske znanosti

snimka zaslona

slika sadržaja prikazanoga na monitoru računala ili na nekome drugom vizualnom izlaznom uređaju vidljiva kao grafička datoteka

informacijske i komunikacijske znanosti

snopić

jedan tiskarski arak ili više njih na kojima se postupno otiskuje neki omeđeni sadržaj

informacijske i komunikacijske znanosti

specifičnost

sposobnost strukturiranoga rječnika da dubinski i detaljno izrazi predmet

informacijske i komunikacijske znanosti

specijalizirana knjižara

knjižara koja prodaje publikacije određenih stručnih ili znanstvenih područja

informacijske i komunikacijske znanosti

specijalizirani nakladnik

nakladnik koji objavljuje nakladničke proizvode u određenome stručnom području ili određene vrste

informacijske i komunikacijske znanosti

specijalna bibliografija

bibliografija koja obuhvaća građu ograničenu temom, jezikom ili vrstom

informacijske i komunikacijske znanosti

specijalna klasifikacija

klasifikacijski sustav namijenjen uporabi u specijalnoj knjižnici i/ili zbirci

informacijske i komunikacijske znanosti

specijalna knjižnica

samostalna knjižnica ili knjižnica u sastavu koja pokriva određenu znanstvenu disciplinu, struku ili specifičnu djelatnost, a namijenjena je zadovoljavanju potreba specifične kategorije korisnika

informacijske i komunikacijske znanosti

specijalni pomoćni broj

pomoćni broj koji nije u pomoćnim klasifikacijskim tablicama, nego je naveden samo u pojedinim glavnim stručnim skupinama

informacijske i komunikacijske znanosti