struna tražilica

image shadow

knjižna građa

knjige, brošure i serijske publikacije u knjižničnome fondu

informacijske i komunikacijske znanosti

knjižna kletva

kletva zapisana u srednjovjekovnoj knjizi koja je služila kao sredstvo za sprječavanje krađe ili oštećenja knjige

informacijske i komunikacijske znanosti

knjižna naljepnica

naljepnica na omotu knjige na kojoj je obično otisnut naziv knjižnice i ispisana signatura

informacijske i komunikacijske znanosti

knjižna oprema

skup tehničkih elemenata knjige

informacijske i komunikacijske znanosti

knjižna proizvodnja

proizvodnja knjige kao temeljni nakladnički postupak kojim se rukopis pretvara u tiskanu ili elektroničku knjigu, a mjeri se brojem objavljenih naslova u određenome vremenskom razdoblju na određenom zemljopisnom i/ili stručnom području

informacijske i komunikacijske znanosti

knjižna stanica

zbirka knjiga koje središnja narodna knjižnica ustupa na određeno vrijeme nekoj pravnoj osobi, a korisnike u utvrđeno vrijeme opslužuje knjižničar

informacijske i komunikacijske znanosti

knjižni blok

skup više spojenih knjižnih svežanja

informacijske i komunikacijske znanosti

knjižni džepić

papirnati džepić ulijepljen na unutarnjoj strani omota knjige u koji se umeće knjižni listić

informacijske i komunikacijske znanosti

knjižni format

materijalni oblik tiskane publikacije uključujući veličinu, kvalitetu papira i uveza i tipografski raspored

informacijske i komunikacijske znanosti

knjižni listić

kartonski listić na kojemu se uz osnovne podatke o publikaciji i signaturu bilježe podatci o korisniku i datum posudbe

informacijske i komunikacijske znanosti