struna tražilica

image shadow

iscrpljenje prava distribucije

odredba u autorskopravnome zakonodavstvu koja knjižnicama omogućuje zakonitu posudbu zaštićenih autorskih djela

informacijske i komunikacijske znanosti

iscrpna klasifikacija

klasifikacijski sustav u kojemu su glavne stručne skupine i stručne podskupine podrobno razrađene tako da omogućuju razlikovanje specifičnih obilježja predmeta

informacijske i komunikacijske znanosti

iscrpnost zbirke

stupanj popunjenosti zbirke u svakome predmetnom području

informacijske i komunikacijske znanosti

ishod učenja

rezultat procesa učenja, stečeni obrasci ponašanja, stečena znanja i vještine te razvijene kompetencije u različitim područjima

informacijske i komunikacijske znanosti

iskustveno učenje

učenje izvedeno iz općega životnog iskustva ili određenih aktivnosti, uglavnom izvan tradicionalnoga pedagoškog okruženja

informacijske i komunikacijske znanosti

ispis

sadržaj neke datoteke otisnut na papiru s pomoću pisača

informacijske i komunikacijske znanosti

ispunjenje zahtjeva

mjera učinka koja utvrđuje broj ili postotak uspješno riješenih korisničkih zahtjeva u usporedbi s ukupnim brojem zahtjeva u određenome vremenskom razdoblju

informacijske i komunikacijske znanosti

istodobna licencija

količinska licencija koja korisnicima dopušta instaliranje određenoga broja kopija programa na određeni broj računala, ograničavajući broj korisnika koji smiju istodobno koristiti taj program u određenome trenutku

informacijske i komunikacijske znanosti

istraživački repozitoriji

digitalna zbirka koja se obično osniva pod pokroviteljstvom ustanove za koju se vrše istraživanja u koju se pohranjuju rezultati istraživanja u obliku knjiga i članaka kao način znanstvene komununikacije

informacijske i komunikacijske znanosti

istraživanje korisnika

istraživanje o načinu korištenja informacija, informacijskim potrebama i zahtjevima te očekivanjima korisnika informacijske usluge

informacijske i komunikacijske znanosti