struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/browse.php on line 164

autentifikacija

provjera vjerodostojnosti i/ili valjanosti

informacijske i komunikacijske znanosti

autobiografija

opis vlastitoga života pisan u bilo kojemu književnom obliku

informacijske i komunikacijske znanosti

autocenzura

cenzura koju provodi sam autor u strahu od mogućih posljedica nakon objavljivanja djela

informacijske i komunikacijske znanosti

autograf

rukopis nekog djela ili pisma koji je napisao sam autor

informacijske i komunikacijske znanosti

autohtono znanje

znanje jedinstveno za određenu kulturu ili društvo

informacijske i komunikacijske znanosti

automatsko klasificiranje

označivanje sadržaja jedinice građe podržano računalom

informacijske i komunikacijske znanosti

autor

fizička osoba koja je intelektualni vlasnik djela

informacijske i komunikacijske znanosti

autorizacija

provjera prava pristupa nekomu izvoru podataka

informacijske i komunikacijske znanosti

autorizirano izdanje

izdanje djela objavljeno s izričitim odobrenjem autora odnosno nositelja autorskoga prava, a kad je djelo biografija, s odobrenjem osobe čiji je životopis sadržan u djelu

informacijske i komunikacijske znanosti

autorova pripadnost

podatak o vezanosti osobe uz neku ustanovu ili organizaciju

informacijske i komunikacijske znanosti