struna tražilica

image shadow

antitema

kameni blok koji služi kao pozadina stube, arhitrava ili friza

povijest umjetnosti

anul

manja ravna profilacija koja okružuje stup

povijest umjetnosti

apadana

staroperzijska palača, dvorana ili niz prostorija s drvenim stropom koji nose stupovi, kvadratična tlocrta i s predvorjem koje sa strane zatvaraju prigradnje u obliku tornjeva

povijest umjetnosti

apartman

niz prostorija koje čine cjelinu

arhitektura i urbanizam

apoditerij

svlačionica u grčkim i rimskim termama

arhitektura i urbanizam

apofiga

krivulja na dnu ili vrhu trupa stupa koja čini proširenje do spoja s rubom fileta iznad baze ili rubom astragala ispod kapitela

povijest umjetnosti

apolonska dekoracija

dekoracija u kojoj se upotrebljavaju Apolonovi atributi poput muške glave sa zrakama sunca oko glave i muške figure s lirom ili kolima

povijest umjetnosti

apoteoza

uzdizanje čovjeka među bogove

povijest umjetnosti

apron

ravna ili ukrašena ploča ispod donjega prozorskog praga

povijest umjetnosti

apsida

polukružni ili mnogukutni duboki svođeni unutrašnji prostor koji obujmom izlazi izvan granica zida i vidljiv je na pročelju građevine

arhitektura i urbanizam