struna tražilica

image shadow

fotorobot

prikaz glave nepoznate osobe izrađen rukom i/ili softverom na osnovi osobnoga opisa

sigurnosne i obrambene znanosti

fragment eksplozije

projektil koji se kreće pod utjecajem energije oslobođene eksplozijom

fizika

frekvencija električne mreže

frekvencija osciliranja izmjenične struje u električnoj mreži

sigurnosne i obrambene znanosti

frekvencija uzorkovanja

vrijednost koja predstavlja broj jednako raspoređenih intervala u jednoj sekundi uzorkovanja zvučnoga signala

sigurnosne i obrambene znanosti

frekvencijsko maskiranje

slušno maskiranje pri kojemu signal niže razine postaje nečujan u prisutnosti signala više razine kad se oba signala nalaze u istome frekvencijskom rasponu

fizika

froterizam

parafilija karakterizirana trljanjem zdjelice o osobu koja za to nije dala pristanak

kliničke medicinske znanosti

Fryev test

test kojim se određuje prihvatljivost znanstvenih dokaza na sudu

pravo

fuga

kvalitativni poremećaj svijesti karakteriziran suženim stanjem svijesti tijekom kojega dolazi do nemotiviranoga odlaženja ili lutanja

kliničke medicinske znanosti

fugitivna tinta

tinta koja se briše ili mrlja u kontaktu s otapalima i/ili vodom

sigurnosne i obrambene znanosti