struna tražilica

image shadow

krivo deblo

deblo kojemu središnja os odstupa od ravne linije u dvjema ravninama

drvna tehnologija

križni preklop

spoj dvaju elemenata pri kojemu je dubina preklopa između polovine i dvije trećine debljine elemenata

drvna tehnologija

krojenje

oblikovanje elementa kojim se određuju njegove dimenzije

drvna tehnologija

kromokarton

karton sastavljen od više slojeva papira izrađenih od čistih i najkvalitetnijih bijeljenih celuloznih vlakana

drvna tehnologija

krošnja

nadzemni dio stabla koji se nastavlja na deblo i sastoji od se grana, grančica, listova i pupova

drvna tehnologija

krovni prozor

prozor namijenjen za ugradnju u nagnutu krovnu plohu

drvna tehnologija

kružna pila

stroj za poprečno i uzdužno piljenje drva primjenom tanke čelične ploče kružnoga oblika, nazubljene po obodu, koja se vrti jednoliko u smjeru nagiba zuba

drvna tehnologija

kružno piljenje

uzdužno piljenje obloga drva u četirima koracima sa sukcesivnim zakretanjem od 90° nakon svakoga od prvih triju koraka

drvna tehnologija

krvarenje

difuzija obojene tvari iz podloge ili močila u sloj premaza ili kroz njega kojom se prouzročuju mrlje

drvna tehnologija

ksilem

dio biljke koji provodi otopine soli uzlazno od korijena u listove i ostale dijelove

biologija