struna tražilica

image shadow

ciklofiltarski odvajač

odvajač drvnih čestica koji se sastoji od centrifugalnoga i filtarskoga odvajača

drvna tehnologija

ciklus ugljika

biogeokemijski ciklus u kojemu se ugljik izmjenjuje kroz biosferu, pedosferu, geosferu, hidrosferu i atmosferu Zemlje

drvna tehnologija

CNC obradni centar

stroj upravljan računalom kojim se zbog mogućnosti automatske izmjene alata obratci mogu obrađivati istodobnim pomicanjem raznovrsnih alata i/ili obradaka te dijelova stroja u najmanje dvjema ravninama prostora

drvna tehnologija

CNC stroj

stroj upravljan računalom i kojim se mehanička obradba može izvoditi istodobnim pomakom alata i/ili obratka u najmanje dvjema ravninama prostora

drvna tehnologija

crne pruge

crne zone uzduž goda određenih vrsta drva listača

drvna tehnologija

crveno srce

jasno istaknuta crvena ili crvenosmeđa promjena boje središnjega dijela trupca bukve

drvna tehnologija

čelično uže

sredstvo za zahvaćanje, povlačenje i dizanje teških tereta izrađeno uvijanjem većega broja tankih čeličnih žica

drvna tehnologija

čelni viličar

industrijsko vozilo s vilicama na prednjoj strani vozila

drvna tehnologija

čelo

ploha parketnoga elementa okomita na smjer vlakana

drvna tehnologija

čelo stube

okomiti ili nakošeni element između gazišta

drvna tehnologija