struna tražilica

image shadow

suhi led

čvrsto agregacijsko stanje ugljikova(IV) oksida

kemija

suhozasićena para

stanje vodene pare kada ispari i posljednja čestica vode, temperatura je još uvijek jednaka temperaturi zasićenja za dani tlak, a obujam se znatno povećao

kemija

sukcinati

soli i esteri butanske dikiseline

kemija

sulfat

anion sumporne kiseline nastao disocijacijom u drugome stupnju

kemija

sulfit

anion sumporaste kiseline nastao disocijacijom u drugome stupnju

kemija

sulfiti

soli sumporaste kiseline sustavnoga imena trioksosulfati(2‒)

kemija

sumporasta kiselina

oksokiselina sumpora sustavnoga imena divodikov trioksosulfat

kemija

superkiselina

kiselina izrazite kiselosti i kemijske reaktivnosti

kemija

supernatant

tekućina iznad taloga izdvojena tijekom taloženja ili sedimentiranja

kemija

superoksid

anion nastao redukcijom molekulskoga kisika sustavnoga imena dioksid(1–)

kemija