struna tražilica

image shadow

benzilni alkohol

aromatski alkohol molekulske formule C6H5CH2OH, sustavnoga imena fenilmetanol

kemija

benzoati

soli i esteri benzojeve kiseline

kemija

benzofenon

organski spoj molekulske formule (C6H5)2CO, sustavnoga imena difenilmetanon

kemija

benzoil

acilna skupina izvedena iz benzojeve kiseline, sustavnoga imena fenilmetanoil

kemija

benzoil-klorid

kemijski spoj iz skupine acil-halogenida izveden iz benzojeve kiseline

kemija

benzoiliranje

uvođenje benzoila u organsku molekulu

kemija

benzojeva kiselina

najjednostavnija aromatska karboksilna kiselina

kemija

benzopiran

kondenzirani sustav benzenskoga i piranskoga prstena, molekulske formule C9H8O

kemija

benzotiazol

aromatski heterociklički spoj, kondenzirani sustav benzenskoga i tiazolskoga prstena sustavnoga imena 1,3-benzotiazol

kemija

Berlova sedla

punjenje za frakcijsku kolonu kojemu su unutarnje i vanjske površine potpuno otvorene i oblikom podsjećaju na sedlo, a služe za povećavanje dodirne površine tekuće i plinovite faze

kemija