struna tražilica

image shadow

svrdlo

kameno oruđe na odbojku ili sječivu koje ima obrađen šiljasti vrh

arheologija

svrdlo dubilo

višestruko oruđe koje na jednome poprečnom kraju ima svrdlo, a na drugome dubilo

arheologija

svrdlo grebalo

višestruko oruđe koje na jednome poprečnom rubu ima svrdlo, a na drugome grebalo

arheologija

svrdlo na zarubljenome sječivu

višestruko oruđe na sječivu koje na jednome poprečnom rubu ima svrdlo, dok je na drugome poprečnom rubu zarubak

arheologija

svrsishodno oruđe

kameno oruđe u čiju je proizvodnju uloženo malo truda

arheologija