struna tražilica

image shadow

kultura Federmesser

kasnopaleolitička kultura sjeverne Njemačke za koju su karakteristični zakrivljeni šiljci s hrptom

arheologija

kultura Folsom

kasnopaleoindijanska sjevernoamerička kultura čije se trajanje smješta između oko 9600 i 9200 radiokarbonskih godina prije sadašnjosti

arheologija

kultura impreso-keramike

najranija neolitička kultura europskoga Sredozemlja datirana između 6500 i 5500 g. pr. Kr.

arheologija

kultura Körös

ranoneolitička kultura jugoistočne Mađarske i većega dijela Rumunjske, dio širega balkansko-anadolskoga kulturnog kompleksa

arheologija

kultura Kostienki-Avdeevo

inačica gravetijena predstavljena nalazištima u dolini rijeke Don u europskome dijelu Rusije koja je datirana u razdoblje između približno 26 000 i 22 000 radiokarbonskih godina prije sadašnjosti

arheologija

kultura linearnotrakaste keramike

prva neolitička kultura srednje i zapadne Europe, rasprostranjena od istočne Francuske do zapadne Ukrajine između 5500 i 4900 godina pr. Kr.

arheologija

kulturna difuzija

model neolitizacije koji se zasniva na prenošenju ideja, predmeta i kulturnih osobina kontaktima između autohtonoga stanovništva i pridošlica

arheologija

kut lomljenja

kut koji tvore plohak i ventralna strana odbojka

arheologija

kut obradbe

kut koji tvore obradba i površina s koje je obradba načinjena

arheologija

kut udarca

kut koji tvore plohak i dorzalna strana izrađevine

arheologija