struna tražilica

image shadow

ćerpič

nepečena opeka sušena na suncu, načinjena od gline pomiješane sa slamom, pepelom i drugim primjesama

arheologija

danilska kultura

kultura srednjega neolitika na istočnoj jadranskoj obali, otocima i u zaleđu, nazvana po nalazištu Danilo kod Šibenika, datirana u kraj 6. i poč. 5. tisućljeća pr. Kr., obilježena bogatom keramičkom proizvodnjom

arheologija

datiranje

određivanje starosti arheoloških izrađevina ili slojeva

datiranje aminokiselinama

metoda kojom se mjeri vrijeme promjene aminokiselina u organskoj tvari

datiranje dušikom

metoda relativnoga datiranja kojom se utvrđuje preostala količina dušika u odnosu prema floru i uranu u kostima

arheologija

datiranje elektronskom spinskom rezonancijom

metoda datiranja mjerenjem koncentracije slobodnih radikala stvorenih u materijalima pod utjecajem ionizirajućega zračenja

fizika

datiranje fisijskim tragovima

metoda kojom se izazvanom fisijom neutronskim zračenjem U-235 uzorka mjere prirodni i umjetno izazvani tragovi fisije

arheologija

datiranje hidratacijom opsidijana

metoda kojom se mjerenjem dubine hidratacije na izrađevini od opsidijana određuje vrijeme kada je izrađevina odlomljena od jezgre

arheologija

datiranje kalij-argonom

kronometrijska metoda temeljena na raspadu radioaktivnoga izotopa kalij-40 u plin argon-40

fizika

datiranje termoluminiscencijom

kronometrijska metoda kojom se zagrijavanjem uzorka dovodi do pobuđivanja elektrona smještenih blizu nepravilnosti u kristalu te se mjeri vrijeme proteklo od zadnjega pobuđivanja elektrona, odnosno od zadnjega izlaganja toplini

arheologija