struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/browse.php on line 164

rotacijska ploha

ploha u trodimenzijskome prostoru dobivena rotacijom ravninske krivulje oko osi koja leži u istoj ravnini u kojoj leži i krivulja

matematika

rotacijski stožac

uspravni stožac za koji je naglašeno da je nastao rotacijom

matematika

rotacijsko tijelo

geometrijsko tijelo koje nastaje rotacijom u prostoru geometrijskoga lika ili ravninske krivulje oko čvrste osi koja se nalazi u istoj ravnini kao i krivulja

matematika

rub poliedra

skup točaka prostora koje pripadaju poliedru i dijele prostor na poliedar i njegov komplement

matematika

rubna zadaća

zadatak nalaženja rješenja koje zadovoljava dodatne uvjete na rubu zadanoga područja

matematika

rubni uvjet

zahtjev na vrijednost rješenja diferencijalne jednadžbe na rubu domene

matematika