struna tražilica

image shadow

dvostruki integral

integral funkcije dviju varijabla kojemu je područje integriranja dimenzije dva

matematika

dvostruki stožac

geometrijsko tijelo koje čine dva stošca s jednakim polumjerima osnovaka, zajedničkim vrhom i zajedničkim osima

matematika