struna tražilica

image shadow

stupnjevana pumpa

pumpa s radnim elementima koji djeluju serijski

strojarstvo

stvaran

koji je dobiven fizičkim mjerenjem u određeno vrijeme i u određenoj točki

strojarstvo

stvarna cilindarska sila

korisna sila koja se prenosi cilindrom pri određenim uvjetima

strojarstvo

stvarna površina

površina filtarskoga elementa za djelotvorno pročišćivanje fluida

strojarstvo

stvarna površina filtracije

stvarna površina poroznoga medija kojim protječe protok u filtarskome elementu

strojarstvo

stvarna površina klipa

površina klipa na koju djeluje tlak fluida proizvodeći korisnu silu

strojarstvo

stvarna prstenasta površina klipa

stvarna površina klipa na strani klipnjače

strojarstvo

stvarna temperatura sastavnice

temperatura sastavnice mjerena na određenome mjestu u određeno vrijeme

strojarstvo

stvarni okretni moment

okretni moment na kraju vratila iskoristiv pri određenim uvjetima

strojarstvo

stvarni protok

teorijski protok umanjen za volumetričke gubitke u pumpi ili u hidrauličnome motoru

strojarstvo