struna tražilica

image shadow

potlač

svečanost natjecateljskoga darivanja kojim darivatelj postiže društveni ugled

etnologija i antropologija

potraga za vizijom

obred prijelaza u kojemu osoba u doticaju s natprirodnim silama pronalazi duhovni i životni put

etnologija i antropologija

povijesna analiza diskursa

analiza razvoja diskursa u različitim društveno-političkim i povijesnim okolnostima

interdisciplinarne društvene znanosti

povijesna arheologija

arheološko proučavanje društava koja su poznavala pismo

etnologija i antropologija

povijesna lingvistika

grana lingvistike koja proučava jezične promjene koje se zbivaju protjecanjem vremena

interdisciplinarne humanističke znanosti

povijesni partikularizam

teorijski pristup prema kojemu se kulturna obilježja trebaju analizirati s obzirom na njihova specifična povijesno-razvojna obilježja

etnologija i antropologija

povratna sprega

mehanizam kojim se posljedica nekoga postupka u sustavu vraća na mjesto svojega nastanka

etnologija i antropologija

površinska koncentracija

veća količina izrađevina i ekofakata na ograničenome prostoru površine tla

etnologija i antropologija

pozapađivanje

proces usvajanja zapadnjačke kulture na područjima izvorno drukčije kulture

etnologija i antropologija

pozicija subjekta

mjesto osobe u društvenoj strukturi određeno specifičnom diskurznom praksom

interdisciplinarne humanističke znanosti