struna tražilica

image shadow

modalna osobnost

dominantna konfiguracija osobnosti u nekoj zajednici

etnologija i antropologija

model

pojednostavnjena ili svjesno umjetna reprezentacija stvarnosti

etnologija i antropologija

model izolacije udaljenošću

model populacijske strukture koji podrazumijeva smanjenje genske sličnosti među populacijama zbog njihove zemljopisne udaljenosti

etnologija i antropologija

model izonimije

model populacijske strukture u kojemu se na temelju prezimena zaključuje o srodstvu

etnologija i antropologija

model kamenčića

model populacijske strukture koji podrazumijeva tok gena isključivo između susjednih subpopulacija

etnologija i antropologija

model populacijske strukture

model koji daje teorijski okvir o slijedu događaja koji su oblikovali populacijsku strukturu

etnologija i antropologija

moderni Homo sapiens

hominid koji dijeli anatomska obilježja s današnjim ljudima i koji se u fosilnome zapisu pojavljuje prije 100 000 godina

etnologija i antropologija

modernitet

povijesno razdoblje nakon srednjega vijeka obilježeno industrijalizacijom i njezinim društvenim posljedicama

interdisciplinarne društvene znanosti

molekula DNK-a

složena molekula koja izražava, skladišti i kopira sve genske podatke koje sadržavaju eukariotske stanice

etnologija i antropologija

molekulna antropologija

grana biološke antropologije koja proučava podrijetlo, srodstvo, povijest i migracijske obrasce ljudskih populacija na molekulnoj razini

etnologija i antropologija