struna tražilica

image shadow

etnozoologija

disciplina koja proučava znanje neke zajednice o životinjskome svijetu

etnologija i antropologija

etologija

znanost o ponašanju ljudi i životinja

etnologija i antropologija

etos

sustav vrijednosti zajednice utemeljen na emocionalnome doživljaju svijeta

etnologija i antropologija

etski pristup

pristup istraživanju neke zajednice koji se oslanja na znanstvene pojmove, kategorije i pravila koji ne nose nužno značenje za same pripadnike te zajednice

etnologija i antropologija

eugenika

doktrina i praksa selektivne reprodukcije radi promjene genskoga sastava ljudske populacije

etnologija i antropologija

eurocentrizam

svjestan ili nesvjestan ideološki proces kojim se Europa i europska kulturna obilježja prikazuju kao normalna, prirodna ili univerzalna

etnologija i antropologija

evolucija

proces stalne biološke ili kulturne promjene uz postupni prelazak iz jednoga stanja u drugo

etnologija i antropologija

evolucija po muškoj liniji

pretpostavka prema kojoj se većina evolucijskih promjena događa u muškoj nasljednoj liniji kao posljedica većega broja staničnih dioba u odnosu na žensku nasljednu liniju

etnologija i antropologija

evolucijska sinteza

teorija koja spaja načela postupne evolucije putem prirodnoga odabira s genetičkim spoznajama

biologija

evolucijska vrsta

razvojni niz populacija od pretka do potomaka koji se evolucijski razvio odvojeno od drugih takvih nizova

etnologija i antropologija