struna tražilica

image shadow

društveno lice

predodžba o sebi u interakcijskome procesu oblikovana u kategorijama pozitivnih društvenih značajka

etnologija i antropologija

društveno polje

povijesno određeno, strukturirano i institucionalizirano društveno područje djelovanja koje je prostor društvenoga nadmetanja

etnologija i antropologija

društveno ponašanje

ljudska aktivnost koja se pojavljuje kao odgovor na ponašanje drugih pripadnika društvene zajednice ili kojoj je cilj potaknuti ih na određenu aktivnost

interdisciplinarne humanističke znanosti

društveno rasulo

proces koji dovodi do nagloga opadanja društvene solidarnosti i nadzora društvenih odnosa

interdisciplinarne humanističke znanosti

društveno upućivanje

proces u kojemu sudionici u komunikaciji tragaju za emocionalnim pokazateljima u društvenoj okolini s ciljem boljega razumijevanja nejasnih informacija i odgovora na njih

etnologija i antropologija

društveno-ekonomski razvoj

skup aktivnosti usmjerenih na poboljšanje životnih uvjeta ljudi u siromašnijim područjima

interdisciplinarne društvene znanosti

društvenost

ljudska sposobnost za društveno ponašanje

etnologija i antropologija

društvo

sveukupnost međudjelovanja i međuodnosa pojedinaca i skupina

interdisciplinarne humanističke znanosti

družbenik

osoba s kojom netko više-manje redovito izravno komunicira

etnologija i antropologija

družina

mala skupina povezana srodstvom ili brakom koja živi na određenome prostoru dok postoje povoljne okolnosti sredine i opstanka, sastaje se povremeno i neovisna je u odnosu na širu zajednicu

etnologija i antropologija