struna tražilica

image shadow

artikulacija

proces uspostavljanja odnosa među diskurznim elemenatima koji mijenjaju njihov identitet

etnologija i antropologija

asimilacija

proces u kojemu pripadnici jedne zajednice mijenjaju svoje ponašanje i vrijednosti, prihvaćajući one svojstvene drugoj zajednici

etnologija i antropologija

asimilacijski model

useljenički model prema kojemu useljenici u potpunosti prihvaćaju kulturna obilježja većinske zajednice

etnologija i antropologija

ateizam

stajalište prema kojemu bog ne postoji

etnologija i antropologija

atom srodstva

najmanja i osnovna jedinica srodstva od koje se sastoji svaki rodbinski sustav

etnologija i antropologija

auksologija čovjeka

grana biološke antropologije koja proučava ljudski rast i razvoj kao odraz bioloških procesa i djelovanja socioekoloških čimbenika

etnologija i antropologija

australopitek

rod izumrlih hominida koji su živjeli u južnoj Africi u razdoblju od prije 4 milijuna godina do milijun godina

etnologija i antropologija

Australopithecus afarensis

najranija vrsta australopiteka koja je živjela u istočnoj Africi u razdoblju od prije 4 do 3 milijuna godina

etnologija i antropologija

Australopithecus africanus

vrsta australopiteka koja je živjela u istočnoj Africi u razdoblju od prije 3,3 milijuna godina do 2,1 milijun godina

etnologija i antropologija

Australopithecus robustus

vrsta australopiteka koja je živjela u južnoj Africi u razdoblju od prije 2 milijuna godina do milijun godina

etnologija i antropologija