struna tražilica

image shadow

služba nadzora pomorske plovidbe

služba koju utemeljuje mjerodavna vlast s namjerom unapređivanja sigurnosti i učinkovitosti pomorskoga prometa i zaštite okoliša

tehnologija prometa i transport

služba navigacijske pomoći

služba koja pomaže brodovima prema zahtjevu ili potrebi u otežanim navigacijskim ili meteorološkim okolnostima

tehnologija prometa i transport

smanjena vidljivost

vidljivost ograničena zbog magle, sumaglice, snijega, jake oluje s kišom ili pješčane oluje

tehnologija prometa i transport

smjer jedrenja

smjer kretanja jedrilice u odnosu na vjetar

tehnologija prometa i transport

smjer vjetra

strana svijeta s koje puše vjetar

geofizika

smorac

vjetar koji nastaje kao posljedica bržega zagrijavanja kopna od mora i puše danju od mora prema kopnu

geodezija

smrzotina

lokalno akutno oštećenje kože i potkožnoga tkiva prouzročeno smrzavanjem

javno zdravstvo i zdravstvena zaštita

soha

uređaj kojim se brodica za spašavanje ili pomoćna brodica spuštaju u more ili podižu na brod

brodogradnja

sošnjak

drvena oblica koso podignuta i privezana pri vrhu jarbola na koju se pričvršćuje gornji dio četvrtastoga uzdužnog jedra ili privjetrinska strana trokutastoga uzdužnog jedra

tehnologija prometa i transport

sparina

neugodno vrijeme izazvano visokom temperaturom uz veliku relativnu vlažnost zraka

geofizika