struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/browse.php on line 164

brod za plutače

brod za polaganje, sidrenje i održavanje plutača

brodogradnja

brod za preradu ulova ribe

brod opremljen uređajima za samostalnu industrijsku preradu ulova ribe

brodogradnja

brod za prijevoz plina

brod za prijevoz plinova u plinovitome ili ukapljenome stanju

brodogradnja

brod za prijevoz ulova ribe

brod za preuzimanje i prevoženje ulova ribe

brodogradnja

brod za rashlađeni teret

brod za prijevoz stalno rashlađenoga tereta

brodogradnja

brod za rasuti teret

specijalni brod za prijevoz suhoga rasutog tereta

brodogradnja

brod za rudaču

brod za prijevoz rudače u rasutome stanju

brodogradnja

brod za rudaču i ulje

brod za prijevoz rudače u središnjim skladištima tereta ili za prijevoz ulja u središnjim i bočnim skladištima tereta

brodogradnja

brod za rudaču, rasuti teret i ulje

brod za prijevoz ulja, suhoga rasutog tereta i rudače u rasutome stanju

brodogradnja

brod za stoku

brod za prijevoz žive stoke u skladištima i na platformama iznad glavne palube podijeljenima na odjeljke za stoku

brodogradnja