struna tražilica

image shadow

usisavanje

uporaba vakuuma za otklanjanje plinova, tekućina ili krutina

terminološke norme

usisavanje niskim protokom

usisavanje kod kojeg je protok zraka manji od 20 l/min

terminološke norme

usisavanje s visokim protokom

usisavanje s protokom zraka od najmanje 20 l/min

terminološke norme

usisna cijev

cijev koja vodi usisane tekućine i krute dijelove od završnoga dijela do sabirne posude

terminološke norme

usisni kateter

savitljiva cijev koja se uvodi u respiratorni sustav radi uklanjanja materijala usisom

terminološke norme

usklađene norme

norme za isti predmet koje su odobrila različita normizacijska tijela a koje osiguravaju zamjenjivost proizvoda, procesa i usluga ili uzajamno razumijevanje rezultata ispitivanja ili informacija danih u skladu s tim normama

terminološke norme

usluge nakon prodaje

sve usluge koje dobavljač ili proizvođač ponudi nakon kupnje

terminološke norme

uspješnost održavanja

omjer između stvarno postignutih i očekivanih rezultata održavanja

terminološke norme

usporedive norme

norme za iste proizvode, procese ili usluge, koje su odobrila različita normizacijska tijela, u kojima se različiti zahtjevi temelje na istim značajkama i ocjenjuju po istim metodama, što omogućuje nedvosmislenu usporedbu razlika u tim zahtjevima

terminološke norme

usporivač detonirajućega štapina

sredstvo koje se sastoji od cjevčice odnosno čahurice s pirotehničkim punjenjem i eksplozivom koje se upotrebljava za povezivanje detonirajućeg štapina i omogućava definirano kašnjenje detonacije detonirajućeg štapina

terminološke norme