struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/browse.php on line 164

posuda za ovlaživanje

dio ovlaživača u kojemu se tekući lijek pretvara u paru ili kapljice

terminološke norme

posuda za tekućinu

posuda uklopljena u ovlaživač koja je neposredni izvor tekućine u posudi za ovlaživanje

terminološke norme

pothlađenost

stanje u kojemu je unutarnja tjelesna temperatura ispod 35 °C

terminološke norme

potisni umetak

dio sklopa podizača koji je smješten između glave podizača i klipa

terminološke norme

potrebna izolacija

potrebna rezultantna toplinska izolacija izračunana na temelju toplinskih parametara okoline, kao što su temperatura zraka, srednja temperatura zračenja, brzina zraka, relativna vlažnost i metabolizma tijela

terminološke norme

potrošni element

element ili materijal koji nije svojstven elementu, a namijenjen je samo za jednokratnu uporabu

terminološke norme

potvrđivanje

izdavanje iskaza, utemeljena na odluci koja proizlazi iz preispitivanja, kojim se pokazuje da su zadovoljeni utvrđeni zahtjevi

terminološke norme

pouzdanost

obuhvaća sigurnost, uporabljivost i trajnost konstrukcije

terminološke norme

pouzdanost

sposobnost elementa da zahtijevanu funkciju izvodi u zadanim uvjetima unutar zadanoga vremenskog intervala

terminološke norme

povećanje deponijskog plina

djelatnost na povećanju brzine proizvodnje deponijskog plina

terminološke norme