struna tražilica

image shadow

nezakonita državna potpora

državna potpora koja je dodijeljena bez prijave Komisiji ili državna potpora koja je dodijeljena prije nego što je Komisija donijela konačnu odluku

pravo

nezakonodavni akt

pravni akt koji se usvaja temeljem ovlaštenja u zakonodavnome aktu, a može biti delegirani akt ili provedbeni akt

pravo

nezavisni odvjetnik

osoba koja pomaže Sudu i čija je dužnost potpuno nepristrano i neovisno javno iznijeti obrazloženo mišljenje o predmetima koji prema Statutu Suda Europske unije zahtijevaju njezino sudjelovanje

pravo

nizvodno spajanje

spajanje kojim se društvo majka uključuje u društvo kćer

pravo

nomenklatura prostornih jedinica za statistiku

klasifikacijski i hijerarhijski sustav podjele prostornih jedinica EU-a stvoren radi prikupljanja, razvoja i usklađivanja regionalnih statistika EU-a

pravo

nominalni efektivni tečaj eura

ponderirana prosječna vrijednost bilateralnih tečajeva eura u odnosu na valute glavnih trgovinskih partnera izvan europodručja

pravo

nova državna potpora

državna potpora koja se dodjeljuje nakon pristupanja države Europskoj uniji

pravo

nužno sredstvo

osnovno sredstvo, uređaj ili infrastruktura neophodna za dosezanje kupaca i za obavljanje poslova tržišnih takmaca koji se ne mogu zamijeniti drugim sredstvima

pravo

nužnost

zahtjev da nacionalna mjera koja ometa slobodno kretanje između država članica mora biti opravdana jednim od prevladavajućih razloga od općega interesa

pravo