struna tražilica

image shadow

suša

dugotrajno razdoblje bez oborina čija je posljedica promijenjena hidrološka ravnoteža

građevinarstvo

svijanje

stanje štapa opterećenoga tako da uzdužna os mijenja zakrivljenost

građevinarstvo