struna tražilica

image shadow

površinska obradba

tankoslojna asfaltna presvlaka izvedena prethodnim prskanjem bitumenskoga veziva i posipavanjem frakcije kamene sitneži

građevinarstvo

površinske vode

tekuće i stajaće vode na Zemljinoj površini

građevinarstvo

praćenje projekta

sustavno i neprekidno prikupljanje i analiza podataka potrebnih pri ocjenjivanju predviđenih parametara projekta

građevinarstvo

preambula

uvod s opisom materijala i radova koji se odnosi na troškovnik

građevinarstvo

predgotovljavanje

industrijski postupak gradnje pri kojemu se dijelovi izrađeni u velikome broju sklapaju na gradilištu s pomoću građevnoga dizala ili drugih pomagala

građevinarstvo

predgotovljeni odsječak

dio rasponskoga sustava ili luka izrađen u tvornici ili na otvorenome prostoru uređenome za izradbu

građevinarstvo

predgotovljeni okomiti dren

trakasti geokompozit koji se upotrebljava za izvedbu okomitih drenova u tlu radi ubrzanja konsolidacije

građevinarstvo

prednapinjanje

umjetno stvaranje trajnoga stanja naprezanja koje s naprezanjima od vanjskih opterećenja ne premašuju naprezanja koja materijal može trajno podnositi

građevinarstvo

predopterećenje geosintetika

opterećenje geosintetika u iznosu 1 % od očekivanoga najvećeg opterećenja

građevinarstvo

predsignal

mehanički ili električni svjetlosni signal koji se ugrađuje na duljini zaustavnoga puta pred ulaznim signalom i pokazuje znakove kakve ima ulazni signal pred kojim se nalazi

građevinarstvo