struna tražilica

image shadow

kratkotrajno djelovanje

djelovanje koje ne traje dulje od nekoliko sekunda do nekoliko sati

građevinarstvo

krcajni profil željezničke pruge

ograničeni prostor u poprečnome presjeku okomitom na uzdužnu os kolosijeka i ravninu kolosijeka položenu na gornje rubove voznih tračnica, iz kojega nakrcana željeznička vozila ne smiju izlaziti nijednim svojim dijelom

građevinarstvo

kritična dubina

dubina u vodotoku pri kojoj specifična mehanička energija presjeka za dani protok postaje minimalna

građevinarstvo

kritični pad

pad dna vodotoka kod kojega je normalna dubina jednaka kritičnoj dubini

građevinarstvo

kritični put

slijed planiranih aktivnosti koji određuje trajanje projekta

građevinarstvo

kritični režim

stanje kod kojega je dubina vode u kanalu sa slobodnom površinom jednaka kritičnoj dubini, tako da je vrijednost Froudeova broja jednaka 1

građevinarstvo

kritično naprezanje

granična vrijednost naprezanja aksijalno tlačno opterećenoga štapa pri kojemu štap još može zadržati ravan oblik

građevinarstvo

krivulja brzine

grafički prikaz srednje brzine vode u protjecajnome profilu u ovisnosti o dubini vode

građevinarstvo

krivulja povlačenja

složena krivulja unutarnjega i vanjskoga ocrta najistaknutijih točaka vozila

građevinarstvo

krivulja sila – pomak

najopćenitiji oblik ovisnosti djelujuće sile i pomaka koji ona izaziva

građevinarstvo