struna tražilica

image shadow

cestovni zastor

gornji, završni dio kolničke konstrukcije

građevinarstvo

cijena koštanja

iznos troškova proizvodnje učinaka

građevinarstvo

cijena nabave

iznos troškova nabave sredstava za rad i predmeta rada

građevinarstvo

cijena radova gradnje

iznos koji se naručitelj obvezuje platiti izvođaču za izvedene radove

građevinarstvo

cijevni dren

građevina namijenjena lokalnomu povećavanju propusnosti tla i dovođenju procjedne vode do umjetno ili prirodno propusnijega zemljišta, kolektora ili otvorenoga vodotoka

građevinarstvo

ciklogram

prikaz okvirnih i operativnih planova u koordinatnome sustavu čija apscisa predstavlja vrijeme, a ordinata radne etape ili zahvate

građevinarstvo

cilj kvalitete

kvaliteta koja se traži ili kojoj se teži

građevinarstvo

cisterna

objekt vodozahvatnih građevina za skupljanje i spremanje oborinske vode

građevinarstvo

civilni aerodrom

aerodrom namijenjen isključivo civilnomu prometu

građevinarstvo

crpna postaja

građevina u kojoj je crpni pogon za dizanje vode na višu razinu ili za povećanje njezina tlaka u cijevima

građevinarstvo