struna tražilica

image shadow

suha baterija akumulatora

skup dvaju ili više suhih članaka smještenih u isto kućište radi željenih vrijednosti napona i struje

elektrotehnika

suha košuljica

košuljica cilindra koja se dodiruje s blokom motora i nije u neposrednome dodiru s rashladnom vodom

strojarstvo

supravodljivi elektromotor

izmjenični elektromotor u kojemu je rotorski ili statorski namot ohlađen do supravodljivoga stanja

elektrotehnika

sustav balasta

skup strojeva i uređaja za punjenje i pražnjenje balasta

strojarstvo

sustav Boschovih pumpa

sustav u kojemu svaka pumpa opslužuje svoje cilindre gorivom pod visokim tlakom

strojarstvo

sustav daljinskoga mjerenja

skup uređaja s pomoću kojih se na daljinu mjere fizičke veličine

strojarstvo

sustav dobave goriva

skup strojeva i uređaja povezanih cjevovodom kojim se potrošačima dobavlja gorivo

strojarstvo

sustav goriva sa zajedničkom sabirnicom

sustav u kojemu jedna pumpa opslužuje sve cilindre gorivom pod visokim tlakom

strojarstvo

sustav hidrauličnoga ulja

skup strojeva i uređaja koji služe za prenošenje energije tlačenja tekućine

strojarstvo

sustav ispušnih plinova

skup cijevi i uređaja kojima se ispušni plinovi odvode u atmosferu

strojarstvo