struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/browse.php on line 164

površinsko inženjerstvo

tehnička disciplina koja sustavno proučava svojstva površinskih dijelova konstrukcija radi smanjenja trošenja i povećanja trajnosti

kemijsko inženjerstvo

praktična izdašnost

izdašnost koja se postiže nanošenjem premaznoga materijala na određenu podlogu

kemijsko inženjerstvo

praktični anodni utrošak

stvarni anodni utrošak u sustavu katodne zaštite

kemijsko inženjerstvo

praškasti premazni materijal

premazni materijal u praškastu obliku koji nakon taljenja i otvrdnjivanja tvori kontinuirani sloj

kemijsko inženjerstvo

prednapeti beton

beton koji je, prije početka uporabe, ojačan dodatnim silama koje pridonose povoljnomu stanju naprezanja u građevnoj konstrukciji nakon njezina opterećenja

građevinarstvo

pregorijevanje

nenamjerno uklanjanje autokatalitičke prevlake s nevodljive podloge tijekom naknadnih elektroprevlačenja

strojarstvo

preklapanje

djelomično nanošenje sloja premaznoga materijala preko prethodno nanesena sloja

kemijsko inženjerstvo

preklop

rub svježe nanesena premaza na kojemu je vidljivo preklapanje s prethodno nanesenim slojem

kemijsko inženjerstvo

prekrivenost površine

udio ukupne površine adsorbensa prekrivene adsorbatom

kemijsko inženjerstvo

premaz

kontinuirani jednostruki ili višestruki nanos premaznoga materijala na podlogu

kemijsko inženjerstvo