struna tražilica

image shadow

korozijska vjerojatnost

kvalitativno ili kvantitativno izražena vjerojatnost pojave korozijskoga učinka

kemijsko inženjerstvo

korozijski članak

kratko spojen galvanski članak koji čine anodne i katodne površine na površini metala

kemijsko inženjerstvo

korozijski inhibitor

tvar dodana korozijskomu sustavu u odgovarajućoj koncentraciji koja smanjuje korozijsku brzinu do tehnološki prihvatljivih vrijednosti

kemijsko inženjerstvo

korozijski nadzor

sustavno praćenje promjene korozijskih parametara u određenome razdoblju

kemijsko inženjerstvo

korozijski osjetnik

osjetnik s pomoću kojega se prate promjene korozijskih parametara u određenome razdoblju

kemijsko inženjerstvo

korozijski potencijal

potencijal otvorenoga kruga elektrode ili konstrukcije u korozijskome sustavu

kemijsko inženjerstvo

korozijski proces

ukupnost zbivanja u korozijskome sustavu koja uvjetuju korozijski učinak

kemijsko inženjerstvo

korozijski produkt

tvar nastala u korozijskoj reakciji ili zbog odvijanja korozijske reakcije

kemijsko inženjerstvo

korozijski sustav

sustav koji čine jedan metal ili više metala i korozivni okoliš

kemijsko inženjerstvo

korozijski učinak

promjena sastava, izgleda ili uporabnih svojstava metalnoga predmeta prouzročena korozijom

kemijsko inženjerstvo