struna tražilica

image shadow

titranje molekule

titranje atoma dvoatomne ili složenije molekule oko ravnotežnih položaja, što omogućuje dodatne stupnjeve slobode gibanja

fizika

tlačna deformacija

deformacija koja nastaje kad sila usmjerena prema tijelu djeluje na graničnu plohu tijela

fizika

tlačni val

val koji nastaje u plinu ili u elastičnome sredstvu zbog periodičnih poremećaja tlaka

fizika

tlak

omjer iznosa komponente sile okomite na površinu i ploštine površine na koju djeluje sila

fizika

točan podatak

rezultat mjerenja fizičke veličine vrlo blizak općeprihvaćenoj vrijednosti te veličine

fizika

točkasti defekt

prazno mjesto na položaju atoma ili iona u kristalu određeno prostornom grupom

fizika

točkasti naboj

idealizirani električno nabijen objekt čiji je ukupni naboj koncentriran u jednoj točki

fizika

točnost mjerenja

razlika između izmjerene i općeprihvaćene vrijednosti fizičke veličine

fizika

tok

ukupan broj silnica nekoga vektorskog polja koje prolaze kroz zadanu površinu

fizika

tok neutrona

broj neutrona koji prođu jedinicom površine u jedinici vremena

fizika