struna tražilica

image shadow

matrica metalne slitine

kristalna faza većinskoga kemijskog elementa odnosno spoja u metalnoj slitini

fizika

Maxwell-Boltzmannova razdioba brzina

statistička funkcija vjerojatnosti koja prikazuje broj molekula u plinu koje imaju brzinu unutar maloga intervala između v i v + dv

fizika

Maxwell-Boltzmannova razdioba energija

statistička funkcija vjerojatnosti koja prikazuje broj molekula u plinu koje imaju kinetičku energiju unutar maloga intervala, između E i E + dE

fizika

Maxwellov demon

izmišljeno biće koje u posudi s pregradom otvara vrata brzim molekulama plina da bi mogle prijeći iz jednoga dijela u drugi, s pomoću kojega je J. C. Maxwell pokušao zorno predočiti mehanizam djelovanja drugoga zakona termodinamike

fizika

Maxwellov model

mehanički model koji prikazuje viskoelastične deformacije

fizika

Maxwellove jednadžbe

četiri temeljne jednadžbe elektromagnetizma koje povezuju električna i magnetska polja sa strujama i električnim nabojima koji stvaraju ta polja

fizika

Mayerova relacija

matematička relacija prema kojoj je u idealnome plinu razlika molarnoga toplinskog kapaciteta pri stalnome tlaku i molarnoga toplinskog kapaciteta pri stalnome obujmu jednaka općoj plinskoj konstanti

fizika

medijator

prijenosnik međudjelovanja

fizika

međuatomski

koji se odnosi na susjedne atome u molekuli ili kristalu

fizika

međudjelovanje

uzrok promjena gibanja i stanja u fizici matematički iskazan s pomoću sile ili potencijalne energije

fizika