struna tražilica

image shadow

gustoća energije

omjer energije koja je spremljena u nekome dijelu prostora i obujma toga dijela prostora

fizika

gustoća energijskoga toka

omjer energijskoga toka i vremena

interdisciplinarne prirodne znanosti

gustoća magnetske energije

omjer magnetske energije u dijelu prostora u kojemu postoji magnetsko polje i obujma toga dijela prostora

fizika

gustoća magnetskoga toka

temeljna vektorska veličina koja opisuje magnetske pojave, iznosom je jednaka omjeru magnetskoga toka i ploštine

fizika

gustoća određena rendgenskom strukturnom analizom

gustoća kristala definirana kao omjer mase jedinične ćelije kristala i obujma jedinične ćelije kristala gdje su obje veličine određene rendgenskom strukturnom analizom

fizika

gustoća snage zagrijavanja

snaga zagrijavanja po jedinici površine

fizika

gustoća stanja

broj kvantnih stanja u jediničnome intervalu energije

fizika

gustoća vjerojatnosti

funkcija koja za neki sustav u kvantnoj fizici određuje vjerojatnost nalaženja čestice u djeliću prostora, a izračunava se kao kvadrat apsolutne vrijednosti valne funkcije

fizika

gustoća vodljivih elektrona

broj slobodnih elektrona u vodljivoj vrpci metala po jedinici obujma metala

fizika