struna tražilica

image shadow

fotoelektrični učinak

izbijanje elektrona iz metala s pomoću vidljive ili ultraljubičaste svjetlosti

fizika

fotoelektron

elektron koji je emitiran iz metala nakon obasjavanja vidljivom svjetlošću ili ultraljubičastim zračenjem

fizika

fotoelektronska spektroskopija

spektroskopska metoda koja se osniva na fotoelektričnome efektu i promatra elektrone koje je uslijed djelovanja elektromagnetskoga zračenja ispustila molekula

fizika

fotografija

postupak stvaranja slika svjetlošću ili bliskim zračenjem

interdisciplinarne prirodne znanosti

fotografska gustoća zacrnjenja filma

relativno zacrnjenje dijelova filma gdje se nalaze pojedini maksimumi u rendgenskoj difrakcijskoj slici kristalnoga uzorka u odnosu na dijelove filma između maksimuma

fizika

fotoionizacija

proces suprotan radijativnoj rekombinaciji

fizika

fotoluminiscencija

luminiscencija kojoj je vanjska pobuda elektromagnetsko zračenje

fizika

fotometrija

grana optike koja se bavi energijskim svojstvima i učincima vidljive svjetlosti

fizika

fotometrijski ekvivalent

normirana veza između opće energijske jedinice vat po steradijanu za tok zračenja i fotometrijske jedinice lumen po steradijanu za tok svjetlosnoga zračenja

fizika

fotomultiplikator

detektor elektromagnetskoga zračenja koji se temelji na fotoelektričnome učinku i daljnjemu umnožavanju broja elektrona s pomoću nekoliko anoda sve većega električnog potencijala

fizika