struna tražilica

image shadow

apsorbancija

veličina koja iskazuje udio apsorbiranoga elektromagnetskog zračenja u otopini

kemija

apsorber

tijelo koje apsorbira zračenje

interdisciplinarne prirodne znanosti

apsorbirana doza

omjer energije koju je apsorbirao djelić tvari izložen ionizirajućemu zračenju i njegove mase

fizika

apsorbirana doza zračenja

energija koju ozračena tvar upije po jedinici mase

interdisciplinarne prirodne znanosti

apsorpcija

proces s pomoću kojega se smanjuje intenzitet elektromagnetskoga vala pri međudjelovanju s tvari

fizika

apsorpcijska linija

spektralna linija koja nastaje apsorpcijom elektromagnetskoga zračenja u pari ili plinu

fizika

apsorpcijska spektroskopija

spektroskopija u kojoj se intenzitet elektromagnetskoga zračenja za određene valne duljine smanjuje prolaskom kroz uzorak neke tvari, što se očituje tamnim linijama u spektru

fizika

apsorpcijski koeficijent

koeficijent kojim se izražava eksponencijalno smanjenje intenziteta elektromagnetskoga vala pri prolazu kroz apsorbirajuću tvar

fizika

apsorpcijski koeficijent zračenja u tvari

parametar koji mjeri brzinu apsorpcije određenog zračenja u tvari

interdisciplinarne prirodne znanosti

apsorpcijski rub

nagla promjena apsorpcijskoga koeficijenta kemijskoga elementa pri promjeni energije upadnoga elektromagnetskog zračenja

fizika