struna tražilica

image shadow

rezonancija

način prikazivanja delokaliziranih elektrona neke molekule ili poliatomnoga iona kada se oni ne mogu opisati jednoznačnom Lewisovom formulom

kemija

rezonancijska strelica

strelica kojom se povezuju dvije rezonancijske strukture ili više njih

kemija

rezonancijske strukture

način crtanja strukture molekula s delokaliziranim elektronima prikazom dviju ili više mogućih Lewisovih struktura

kemija

rezonancijski hibrid

stvarna struktura molekule s delokaliziranim elektronima prikazana kombinacijom svih mogućih Lewisovih struktura međusobno povezanih dvoglavim strelicama

kemija

RF-vrijednost

faktor zaostajanja u tankoslojnoj kromatografiji

kemija

ribonukleinske kiseline

makromolekule sastavljene od ribonukleotida

kemija

ribonukleotidi

fosfatni esteri ribonukleozida koji su građevne jedinice ribonukleinskih kiselina

kemija

ribonukleozidi

β-ribozilni derivati pirimidinskih i purinskih baza

kemija

ribosomska ribonukleinska kiselina

strukturni sastojak ribosoma u citoplazmi

kemija

RM-vrijednost

vrijednost koja je matematički jednaka logaritmu faktora zadržavanja u kromatografiji

kemija