struna tražilica

image shadow

osmij

kemijski element atomskoga broja 76, 6. periode i 8. skupine, gustoće 22,59 g/cm3 (najveće od svih elemenata), Mohsove tvrdoće 7, tališta na 3033 °C i vrelišta na 5012 °C

kemija

osmoza

difuzija fluida kroz polupropusnu membranu iz otopine niže koncentracije u otopinu više koncentracije do ujednačenja koncentracije s obiju strana membrane

kemija

osnovna veličina

veličina koja se ne može izraziti s pomoću drugih veličina

kemija

osnovni elektrolit

visoko koncentrirana otopina nereaktivne soli koja se dodaje otopini uzorka prije voltampermetrijske analize

kemija

osotriazoli

1,2,3-triazoli nastali oksidacijom osazona

kemija

otapalo

sredstvo za otapanje uzorka ili njegova dijela

kemija

otapanje

reakcija čvrste, tekuće ili plinovite tvari s otapalom pri čemu nastaje otopina

kemija

otapanje nanosa

otapanje izlučene tvari s površine elektrode promjenom potencijala

kemija

otkoravanje

mehanički postupak odvajanja kore s trupaca prije njihova brušenja ili sjeckanja

drvna tehnologija

otkrivanje

utvrđivanje prisutnosti analita u uzorku

kemija