struna tražilica

image shadow

Mohsova ljestvica tvrdoće minerala

ljestvica vrijednosti od 1 do 10 pripisana svakom mineralu u nizu od njih deset poredanih po tvrdoći od najmanje do najveće

kemija

Mohsova tvrdoća

izmjerena tvrdoća neke kemijske tvari ili minerala prema Mohsovoj ljestvici tvrdoće minerala

kemija

mokri dio stroja za papir

dio stroja za papir u kojemu su smještene sekcija za oblikovanje i sekcija za prešanje

strojarstvo

mokro spaljivanje

razaranje organskoga uzorka jakim oksidirajućim mineralnim kiselinama uz zagrijavanje

kemija

mol

osnovna jedinica SI za množinu tvari

kemija

molalnost

množina jedinki otopljene tvari (n) podijeljena s masom čistoga otapala (mo)

kemija

molekula

najmanja čestica koja ima svojstvo spoja, a nastaje spajanjem kemijskim vezama atoma

kemija

molekulska formula

oblik prikazivanja sastava tvari s pomoću simbola kemijskih elemenata koji čine spoj i njihova točnoga broja

kemija

molekulska jedinka

kemijski element ili izotopski različit atom, molekula, ion, ionski par, radikal, kompleks i konformer koji se prepoznaje kao odvojena i različita jedinka

kemija

molekulska orbitala

jednoelektronska valna funkcija koja opisuje kretanje elektrona u polju koje uzokuje jezgra i svi drugi elektroni u molekulskoj jedinki

kemija