struna tražilica

image shadow

Hundovo pravilo

zakonitost prema kojoj elektroni istoga spina zauzimaju pojedinačno sve orbitale jednake energije prije nego se dva elektrona spare

kemija