struna tražilica

image shadow

Büchnerov lijevak

lijevak ravnoga, rupičastoga dna prekriven papirom za filtriranje kristala i taloga

kemija

Büchnerova tikvica

tikvica ravnoga dna, konusnoga tijela i cilindričnoga vrata s izvodom za vakuum, a služi za odsisavanje kristala i taloga

kemija

Bunsenov plamenik

plinski plamenik s mogućnošću reguliranja temperature plamena do 1500 °C

kemija