struna tražilica

image shadow

prilagođivanje podataka

usklađivanje podataka iz različitih izvora

geodezija

prilagođivanje ruba

prilagođivanje podataka programskim povezivanjem objekata na rubovima digitaliziranih karata ili satelitskih snimaka

geodezija

prilazna karta

pomorska navigacijska karta koju navigator rabi za prilaženje obali brodom

geodezija

primarna boja

boja koja služi kao polazna za dobivanje drugih boja, a sama ne može nastati njihovim miješanjem

geodezija

prividni horizont

kružnica u kojoj horizontalna ravnina siječe nebesku sferu

geodezija

probijanje boje

probijanje tiskarske boje kroz nosač tiska na njegovu drugu stranu

geodezija

projekcijska ravnina

ravnina na koju se preslikava ploha kojom se u kartografiji aproksimiraju ploha Zemlje, nebeskih tijela i nebeskoga svoda

geodezija

promjena dimenzija papira

promjena dužine, širine i debljine papira nastala zbog kolebanja količine vlage u zraku, kolebanja temperature ili zbog pritiska valjka pri prolasku kroz tiskarski stroj

geodezija

prostor

osnovni oblik, uz vrijeme, postojanja materijalnoga svijeta

geodezija

prostorni plan

dio općega društvenog plana na temelju kojega se ostvaruje politika urbanizacije i prostornoga uređenja u skladu s razvojem, gospodarskom i socijalnom politikom države i buduće iskorištavanje zemljišta

geodezija