struna tražilica

image shadow

ekvidistantna projekcija

kartografska projekcija u kojoj je mjerilo duljina uzduž jednoga glavnog pravca jednako jedinici i u kojoj nema deformacija duljina

geodezija

ekvidistantnost

vjernost prikaza duljina na karti umanjenih u skladu s mjerilom karte

geodezija

ekvivalentna projekcija

kartografska projekcija u kojoj nema deformacija površina

geodezija

ekvivalentnost

vjernost prikaza površina na karti umanjenih u skladu s mjerilom karte

geodezija

elektronička karta

karta koja je dio interaktivnoga kartografskog sustava koji omogućuje pretraživanje i pokazivanje geoinformacija

geodezija

elektronička pomorska karta

elektronička karta koja prikazuje pomorske informacije

geodezija

elektronička pomorska navigacijska karta

pomorska navigacijska vektorska karta normirana sadržaja i strukture koju za uporabu s informacijskim sustavom s prikazom elektroničkih pomorskih karata izdaju službeni i ovlašteni hidrografski uredi

geodezija

elementi karte

sastavni dijelovi sadržaja karte

geodezija

elipsa deformacija

elipsa dobivena preslikavanjem u ravninu diferencijalno male kružnice s plohe elipsoida ili kugle koja pokazuje kako se mijenja mjerilo duljina u jednoj točki u različitim smjerovima

geodezija

EuroGeographics

udruga europskih nacionalnih organizacija za geodeziju i kartografiju

geodezija