struna tražilica

image shadow

vjedro

konična posuda s ušicama

arheologija

vrboliki šiljak

izdužen listoliki šiljak polukružnoga presjeka s usporednom izravnom, rijetko obratnom obradbom postignutom pritiskom

arheologija

vrtača

izolirana udubina u kršu promjera od 10 do 500 m

vučedolska kultura

kultura kasnoga eneolitika i ranoga brončanog doba datirana u 3. tisućljeće pr. Kr. nastala u istočnoj Slavoniji i Srijemu, ali poslije raširena u velikome dijelu Podunavlja, Karpatske kotline, bosanskoga područja i alpskoga prostora, nazvana po nalazištu Vučedol kod Vukovara

arheologija

vulkanska stijena

stijena nastala izlijevanjem magme na Zemljinu površinu

geologija

vunasti mamut

izumrli srodnik slona koji je živio u pleistocenu na prostoru Euroazije i Sjeverne Amerike

arheologija

vunasti nosorog

pleistocenska izumrla vrsta nosoroga čije je tijelo bilo prekriveno krznom

arheologija

zarubak

rub oruđa obrađen strmom ili polustrmom obradbom

arheologija

zarubljena pločica

sitno oruđe na pločici kojoj su jedan poprečni rub ili oba poprečna ruba zarubljeni strmom ili polustrmom obradbom

arheologija

zarubljena pločica s hrptom

pločica s hrptom s jednim ili rijetko s dvama zarubljenim poprečnim rubovima

arheologija